Utlysning av forskningsstipendier 2020

Nyheten publicerad: 2019-10-24

Forskningsstipendier från insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa
Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa utlyser stipendier på sammanlagt 300 000 kr. Stipendierna går till kliniska forskare som driver genusmedicinsk forskning med fokus på hjärt- kärlsjukdom.
Sökanden bör i sin forskning vara nära eller alldeles efter sin disputation. Stipendierna kommer att delas ut 9 mars 2020 I samband med Woman in Red- symposiet på Oscars teatern i Stockholm.

Bedömning
Forskningen kan innehålla biologiska och psykosociala aspekter på sjukdom och hälsa. Köns- och genusaspekter bör diskuteras avseende sjukdomens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos. Stiftelsens Vetenskapliga nämnd bedömer ansökningarna utifrån en poängskala enligt Vetenskapliga rådets kriterier: Originalitet, Vetenskaplig kompetens, Genomförbarhet och betydelse samt Köns- och genusaspekter.

Deadline för ansökan
Ansökan ska ha inkommit till info@kvinnorochhalsa.com senast 5/12 2019. Den bör innehålla en tydlig forskningsplan, CV och publikations-lista. Någon speciell blankett behövs inte.

För mer information
För mer information kontakta ordförande I stipendienämnden, Professor Karin Schenck-Gustafsson – karin.schenck-gustafsson@ki.se eller 070 768 64 87 eller www.kvinnorochhalsa.com

 

 

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

LJUSA MINNEN I NOVEMBER: Minns i november  den ljuva september..... det behöver vi göra så här års när den grå filten oftast vilar över oss. Men inomhus är det ljust och full aktivitet. Det är fenomenalt att upptäcka hur... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 120 89 08-2, BG: 5591-9484, Swish: 123-338 49 89