Träning skyddar mot hjärtsjukdomar

Kvinnor med dålig kondition löper en betydligt förhöjd risk att dö i förtid i hjärt- och kärlsjukdomar. Detta visar en ny studie, den största i sitt slag som är genomförd på kvinnor.

Genom att träna kan man minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och förlänga sitt liv.
Resultaten från studien stöder således den forskning som tidigare mest byggt på män, bekräftar Eva Jansson, professor i fysiologi vid Karolinska institutet och en av initiativtagarna till "motion på recept".

Det är forskare vid Rush University Medical Center i Chicago som har fastställt normala konditionsnivåer för kvinnor i olika åldrar genom att testa 5 700 kvinnor över 35 års ålder.

För den som har mindre än 85 procent av normalkonditionen för sin ålder fördubblas risken att dö i förtid i hjärt- och kärlsjukdomar. Och ju lägre den ligger under normalnivå desto mer ökar risken att dö i förtid.

Minus en procent per levnadsår!

Forskarna noterar också att konditionen minskar med ungefär en procent per levnadsår. Den åldersrelaterade försämringen är större hos kvinnor än hos män. Ledarskribenterna för the New England Journal of Medicine som publicerade resultaten från studien, föreslår att konditionstest ska utföras på alla vårdcentraler. Detta för att riskgrupperna ska identifieras och kunna få hjälp. Tack vare normalvärdena kan ett enkelt test på en motionscykel eller på ett löp-band ge svar på om en person behöver mera träning. Här i Sverige används inte konditionstester inom primärvården. Eva Jansson menar att det vore en poäng att kunna visa patienter, hur mycket patienten ligger under normalkondition och vilken negativ effekt det i så fall har, men tror att de skulle vara svårt att få pengar till den utrustning som behövs.

Än så länge jobbar vi med att försöka få läkarna att rutinmässigt fråga om patienten motionerar, på samma sätt som frågor om alkohol och rökning redan är självklara.

Man ska också hålla i minnet att god kondition bara till hälften beror på hur mycket man tränar, det har också med genetiska faktorer att göra.

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Gå för hjärtat tillsammans med oss!: Kära medlemmar, Vilken märklig tid vi lever i! Mycket är tungt men annat är positivt. Vi vet att vi går igenom en historisk epok, som länge kommer att leva i folks medvetande. Idag... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520